AVÍS LEGAL

La Generalitat Valenciana és la titular del subdomini llig.gva.es i dels diferents elements que s’hi inclouen.

 

Es considera usuària d’aquest lloc web qualsevol persona que hi accedisca i l'utilitze. La condició d'usuària comporta l’acceptació total de les condicions que s’estableixen en aquest avís legal i en les condicions generals d'ús i compra. Els usuaris i usuàries adquireixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les condicions esmentades, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement, i a observar el que disposa la normativa legal.

 

Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari o la usuària estan obligats a mantindre-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En els casos de pèrdua o d’utilització negligent de la contrasenya, l'usuari o la usuària respondran de la utilització que n’hagen pogut fer terceres persones.

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest lloc web, el seu disseny gràfic i els elements d'identitat que conté són titularitat de la Generalitat Valenciana, llevat que s'hi especifique el contrari. La Generalitat Valenciana permetrà la reutilització de tots els continguts i dades difosos per mitjà d'aquest lloc, sempre que no s'hi indique el contrari, a condició que no s'altere el contingut de la informació, no es modifique o desnaturalitze el sentit de la informació, se n'esmente la font i s'indique la data d'extracció o d'ús de la informació. Queden exclosos del dret de reutilització els continguts que estiguen subjectes a propietat intel·lectual o industrial, al règim de protecció de les dades personals o a altres drets, béns o interessos, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

 

La Generalitat Valenciana no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Generalitat Valenciana, o a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis, ni tampoc dels danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Generalitat.

 

La Generalitat Valenciana no es fa responsable dels danys i perjudicis que puga ocasionar l'ús il·legítim o inadequat de les eines i informacions contingudes en el lloc web, amb excepció de totes les actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

 

Les directrius seguides en matèria de protecció de dades de caràcter personal per la Generalitat Valenciana són les que s’exposen en l'apartat «Política de privacitat» d'aquest lloc web.

 

La Generalitat Valenciana es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda o en la seua configuració o presentació.