No picture

Las Taifas del Sharq Al-Andalus en las rutas y el mercado mediterráneo del siglo XI

Rafael Azuar Ruiz

19,23 €

978-84-482-6332-4

Enquadernació Rústica
Suport Monografia
Idiomes Text en castellà
Pàgines 238
Editor Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Depòsit legal V-395-2019