No picture

Decret 41/2016, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

1ª edició maig, 2016

4,81 €

001973

Enquadernació Rústica
Suport Monografia
Idiomes Text en valencià i castellà
Col·lecció Fora de col.lecció
Pàgines 39, 40