No picture

Los Paisajes del agua, cultura, transporte y territorio : Mapas y planos de la Comunitat Valenciana : 1550-1868

Inmaculada Aguilar Civera

38,46 €

978-84-482-5997-6

Il·lustracions Il.l. col.
Enquadernació Cartoné
Suport Monografia
Idiomes Text en castellà
Col·lecció Fora de col.lecció
Pàgines CCCXVI
Editor Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Depòsit legal V-477-2015